Přejít k obsahu


Faces of Hatred - Contemporary Antisemitism in its Historical Context

Citace:
TARANT, Z., TYDLITÁTOVÁ, V., BUDIL, I., ARAVA-NOVOTNÁ, L., PARUSHEV, P., HOŠEK, P., MICHLEAN, A. Faces of Hatred - Contemporary Antisemitism in its Historical Context. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 214 s. ISBN: 978-80-261-0190-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Faces of Hatred - Contemporary Antisemitism in its Historical Context
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Zbynek Tarant , Mgr. Věra Tydlitátová Th.D. , Prof. RNDr. Ivo Budil Ph.D.,DSc. , ThDr. Lena Arava-Novotná Th.D. , Revd. Doc. Dr. Parush Parushev , Doc. Pavel Hošek Th.D. , Amir Michlean M.A.
Abstrakt CZ: Tato publikace, vydaná záměrně v anglickém jazyce s cílem překonat jazykovou bariéru, se zabývá fenoménem antisemitismu ze sedmi úhlů, pohledem sedmi autorů, pocházejících buď z České Republiky, event. s českým prostředím spojených životem či prací. Cílem publikace je prezentovat aktuální poznatky k tomuto tématu a například v českém prostředí – zachytit aktuální trendy ve vývoji soudobého českého antisemitismu. První dvě kapitoly reflektují pohled teologický a religionistický. Doc. Parush R. Parushev se tak zabývá původem protižidovských mýtů, jejich významem v křesťanském myšlení, jakož i příklady individuálních snah o záchranu Židů skrze kontroverzní “formální křty”. Ve druhé kapitole se Doc. Pavel Hošek zabývá otázkou židovského vztahu k ostatním náboženstvím, kteréžto téma a nedorozumění s ním spojená jsou stálicemi rétoriky náboženského antijudaismu. Vliv Roberta Knoxe na vývoj rasového antisemitismu a konceptu “rasové války” rozebírá ve třetí kapitole profesor Ivo Budil. Čtvrtá kapitola nabízí pohled na vývoj protižidovských mýtů a stereotypů od náboženského antijudaismu, přes rasový antisemitismus až po nový antisemitismus a to vše na případové studii Španělska. Další dvě kapitoly se obracejí do českého prostředí ve snaze zachytit některé z trendů ve vývoji soudobého českého antisemitismu. Zbyněk Tarant tak na případové studii konzervativního občanského sdružení ’Mladá Pravice’ ukazuje konkrétní příklad dialektického vztahu filosemitismu a antisemitismu a vlivů, které způsobují, že se nezávisle na tom, jací Židé jsou nebo nejsou stávají z filosemitů antisemité. Věra Tydlitátová pak na tuto kapitolu navazuje vlastní studií o vlivu ruského antisemitismu na český politický diskurz. Knihu uzavírá rozhovor s pamětnicí Michlean Amir, která strávila své dětství v Plzni, v roce 1948 s rodinou emigrovala a nyní žije ve Spojených státech, kde pracuje v United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu.
Abstrakt EN: This book can be read as a set of case-studies on the various faces of anti-Jewish hatred. Its authors attempt to offer an insight into the phenomena of antisemitism from seven various contemporary perspectives. The authors of this book come from highly varied backgrounds, ranging from Christian theology and religious studies to political science, cultural anthropology and history. They attempt to grasp the phenomenon of antisemitism in its wider context, by focusing not only on its roots, but also on its impact and aftermath, as well as on the current trends and developments. The first two chapters are written from the perspective of theologians. Doc. Parush R. Parushev offers his reflection on the religious anti-Judaism, whilst Doc. Pavel Hošek attempts to respond to the many accusations of Jewish texts being hostile to the non-Jews. One of the earliest notions of the Jews being a distinct “race”, including the first ideas of the “racial war”, in the thought of British anatomist Robert Knox is then analysed by an anthropologist, Professor Ivo Budil. The path leading from religious anti-Judaism through the modern racial antisemitism and the aftermath of the Holocaust to the new, present-day antisemitism is depicted by Dr. Lena Arava-Novotná in her case study of Spain. The second part of the book turns its attention to the lands of Bohemia and Moravia. Recent trends and developments of the Czech antisemitism are described by Věra Tydlitátová who reflects on the influence of Russian antisemitism on the Czech discourse. Zbyněk Tarant documents the dialectical relationship between philosemitism and antisemitism in a case study of a formerly philosemitic and neoconservative movement that has been transformed into an explicitly antisemitic one. The book is concluded by an interview with Michelan Amir, who was born in Pilsen during the war and currently works in the USHMM in Washington.
Klíčová slova

Zpět

Patička