Přejít k obsahu


Metody výuky a metody zkoušení

Citace:
Jánošíková, P., Jermanová, H. Metody výuky a metody zkoušení. Plzeň, 20.11.2012 - 20.11.2012.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching methods and test methods
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D. , JUDr. Helena Jermanová
Abstrakt CZ: Na základě představení změny nového Studijního a zkušebního řádu oproti řádu starému vyučující FPR ZČU diskutovali o možnostech přístupu pedagogů k realizaci studia, o způsobu ukončování předmětů, klasifikaci, metodách zkoušení a přístupu ke státním závěrečným zkouškám.
Abstrakt EN: Following presentation of changes in the new Study and Examination Rules of Procedure versus the old version teaching Faculty of Law UWB discussed the possibilities of access of teachers to implement the study, on the way completion of the course, classification, methods of testing and access to state final examinations.
Klíčová slova

Zpět

Patička