Přejít k obsahu


Antropologie o spánku aneb antropologie spánku

Citace:
BLAŽEK, V., BRŮŽEK, J. Antropologie o spánku aneb antropologie spánku. Slovenská Antropológia, 2012, roč. 15, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1336-5827
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From the anthropology of sleeping activity to the Anthropology of sleep
Rok vydání: 2012
Autoři: RNDr. Vladimír Blažek CSc. , Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D.
Abstrakt CZ: Ačkoliv spíme třetinu života a spánek plní mnohé důležité funkce, antropologie se o spánek zajímala jen zcela okrajově. Článek jednak poukazuje na variabilitu spánku z hlediska souvislého trvání (často spojenou s přerušováním a sociálními aktivitami) podle různých bioklimatických a subsistenčních faktorů. Náš monofázický spánek, probíhající selitérně nebo v páru, je důsledkem především industrializace společnosti. V příspěvku jsou dále připomenuty souvislosti mezi spánkovými poruchami a metabolickými civilizačními poruchami. Biologická antropologie zaměřená na epidemiologické aspekty obezity tak získává další podněty od studia spánku.
Abstrakt EN: In sciences of man, we have very little knowledge of sleep, especially in anthropology. However, we sleep one third of our lifetime. Contemporary model of sleeping is described as solitery or in pair, and monophased. However, segmented slep was major model in most of the past societies. Short and poor sleep and his fragmentation have effect on insuline resistance, glucose metabolism and, as a consequence, on obesity. This raises hypothesis of relationship betweensleeplessness on one hand, and obesity and hypoactivity on the other hand. This may be inspiric for anthropologists change attitude in obesity research.
Klíčová slova

Zpět

Patička