Přejít k obsahu


Motiv odinočestva: oficial´nyj i inventirovannyj obraz v literature 20-30 gg. 20 veka

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Motiv odinočestva: oficial´nyj i inventirovannyj obraz v literature 20-30 gg. 20 veka. In XXI. Olomoucké dny rusistů : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 07.09-09.09.2011. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 381-385. ISBN: 978-80-244-3243-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Motive of solitude in Russian literature in the 1920´s of the 20th century
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek analyzuje různá paradygmata uměleckého ztvárnění samoty literárního hrdny v ruské porevoluční literatuře. Je založen na teorii Lejdermana a Lipoveckého o teorii socialistického realismu, postmodernismu a postrealismu.
Abstrakt EN: The paper deals with heterogeneous conception of motive of solitude in Russian literature in the 1920´s of the 20th century. It is based on the Leyderman´s and Lipovecky´s theories of socialist realism, postmodernism and post-realism, and vindicates this theory. The paper also sums up the conception of solitude of protagonists in Dostoyevsky´s works. It also deals with the solitude model of individual in totalitarian society.
Klíčová slova

Zpět

Patička