Přejít k obsahu


Říká se...

Citace:
Morávková, N. Říká se.... Vzdělávací objekt ZČU Nečtiny, 17.03.2011 - 19.03.2011.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: It is said ...
Rok vydání: 2011
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Studentská konference pořádaná Katedrou historie FPE ZCU a jejim Střediskem orální historie SOHI v čele dr. Morávkovou jako hlavním garantem akce se zaměřila především na didaktické aspekty používání orální historie, pamětnickou výpověď jako metodu vyučování dějepisu. Konference se vedle studentů zúčastnily také přední kapacity v oboru, prof. PhDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.. Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CS.c. a mnozí další. Konference byla podpořena z prostředků GS ZČU, Projekt SVK -2011-003 a zaštítěna primátorem města Plzně.
Abstrakt EN: Student Conference organized by the Department of History ZCU FPE and its Center of Oral History led SOHI dr. Morávková as the main guarantor of action focused on the didactic aspects of the use of oral history testimony of witnesses as a method of teaching history. The conference was also attended by students in addition to the front of capacity in the industry, prof. PhDr. Miroslav Vanek, Ph.D.. Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CS.c. and many others. The conference was supported by the GS UWB project SVK -2011-003 and backed by the Mayor of Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička