Přejít k obsahu


Ethical aspects of using oral history methods in teaching history

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Ethical aspects of using oral history methods in teaching history. In Los retos de la historia oral en el siglo XXI: diversidades, desigualdades y la construcción de identidades :17a Conferencia Internacional de Historia Oral.. Buenos Aires: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, 2012. s. 1-9. ISBN: 978-987-1642-17-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ethical aspects of using oral history methods in teaching history
Rok vydání: 2012
Místo konání: Buenos Aires
Název zdroje: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento dokument se zabývá etickými aspekty orální historie jako metody ve výuce školního dějepisu. Autorka vychází ze svých zkušeností a ze znalostí týmu spolupracovníků z Centra orální historie SOHI při katedře historie na FPE ZČU v Plzni. Zkušenosti jsou spojeny zejména s výukou moderních dějin, historií socialismu v tehdejším Československu a historií druhé světové války. Autorka také uvádí několik tipů na to, jak se vypořádat s etickými úskalími orální historie při vyučování dějpisu.
Abstrakt EN: This paper deals with the ethical aspects of oral history methods in teaching school. The author based on his experience and knowledge of the team of colleagues from the Center for Oral Histor SOHI of Department of History, University of the West Bohemia. The experience is mainly linked to the teaching of modern history, the history of socialism in the former Czechoslovakia and the history of World War II. The author also gives some tips on how ethical controversies of oral history in the schools face to overcome.
Klíčová slova

Zpět

Patička