Přejít k obsahu


Jindřich Vacek : pedagog a historik

Citace:
MORÁVKOVÁ, N., LEDVINOVÁ, J. Jindřich Vacek : pedagog a historik. 1. vyd. Olomouc : viaCentrum, 2011, 32 s. ISBN: 978-80-87646-00-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jindrich Vacek : teacher and historian
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , Jarmila Ledvinová
Abstrakt CZ: Jindřich Vacek byl západočeským historikem druhé poloviny dvacátého století, příslušníkem tzv. Plzeňské historické školy, vysokoškoským pedagogem. Zastával funkci vedoucího katedry historie PF Plzeň a byl i děkanem této vysoké školy. Jeho specializací byly hospodářské dějiny pozdního středověku a raného novověku a také dějiny protifašistického odboje. Publikace je první monografií o tomto historikovi.
Abstrakt EN: Jindrich Vacek was West Bohemian historian of the second half of the twentieth century, a member of the Pilsen Historic School and university teacher. Served as head of the department of history PF Pilsen and was also dean of the college. His specialty was the economic history of late medieval and early modern period and the history of anti-fascist resistance. Publication is the first monograph on this historian.
Klíčová slova

Zpět

Patička