Přejít k obsahu


Memoáry a biografická interview jako historický pramen

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Memoáry a biografická interview jako historický pramen. In Říká se.... Plzeň: viaCentrum, 2011. s. 109-114. ISBN: 978-80-904384-9-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Memoirs and Biographical Interviews as a Historical Source
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se snaží postihnout některá specifika biografické metody v historiografii. Zaměřuje se na heuristiku a interpretaci. Sleduje zejména formu memoárů a životopisného interview. Snaží se obě formy porovnat, sleduje míru jejich použitelnosti při studiu moderních dějin, jejich výhody i nevýhody.
Abstrakt EN: This paper tries to capture some specific biographical methods in historiography. It focuses on heuristics and interpretation. It monitors in particular memoirs and biographical interviews. Author tries to compare both forms, monitors the extent of their applicability in the study of modern history, their advantages and disadvantages.
Klíčová slova

Zpět

Patička