Přejít k obsahu


Význam týmové spolupráce v rámci výuky předmětu cvičení z léčebné ergoterapie

Citace:
VALEŠOVÁ, M., ZAHRADNICKÁ, I., FIRÝTOVÁ, R. Význam týmové spolupráce v rámci výuky předmětu cvičení z léčebné ergoterapie. In Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 37-41. ISBN: 978-80-7464-182-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Physiotherapist and Occupational Therapists co-operation relevance to teaching subject - Exercise of Medical Ergo-therapy
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
Autoři: Mgr. Monika Valešová , Mgr. Ilona Zahradnická , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Z pohledu významu spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta v rámci výuky předmětu cvičení z léčebné ergoterapie, studenti oboru ergoterapie paradoxně oceňovali praxe na pracovištích, kde se na výuce nepodíleli ergoterapeuti. Pracoviště nebylo vybaveno žádnými ergoterapeutickými pomůckami a výuku vedli fyzioterapeuti. Studenti oceňovali především seznámení s diagnózami a jejich vyšetřením, které doplňovali o specifické ergoterapeutické vyšetření. Dále kvalitně hodnotili schopnost fyzioterapeuta efektivním způsobem vertikalizovat klienta a provádět nácvik chůze o ortopedicko-protetické pomůcce. Fyzioterapeut zvládá využívání opor pro otáčení, posazování a pro chůzi lépe než ergoterapeuti v sociálních zařízeních nebo na klinických pracovištích. Fyzioterapeut byl přínosem i v ergoterapii ruky, hlavně při realizaci přípravných technik – měkké techniky, míčkování, mobilizace kloubů ruky a zápěstí. Hlavním problémem, se kterým se každoročně Katedra fyzioterapie a ergoterapie (dále KFE) Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni potýká, je nedostatek klinických pracovišť pro výuku Cvičení z léčebné ergoterapie. Každoročně KFE provádí evaluaci a hodnotí kvalitu výuky předmětu Cvičení z léčebné ergoterapie prostřednictvím evaluačního dotazníku, z něhož jsou výsledky přepočítávány váženým aritmetickým průměrem.
Abstrakt EN: The department KFE (Department of Physiotherapy and Occupational Therapy) at University of West Bohemia is responsible for teaching of subject Exercise of Medical Ergo-Therapy. KFE co-operates with a few external workplaces for teaching of this subject. The main issue is a lack of workplaces for practice training of this subject where occupational therapists are. Physiotherapists are employed at these workplaces mainly. Despite to this fact, students appreciate practice where physiotherapists work instead of occupational therapists. Students are introduced to occupational therapy under real conditions. Students perform medical examination and work with medical aids for occupational therapy. Some physiotherapist techniques are useful also for praxis of occupational therapists (for example: verticalization, walking training with orthopedic-prosthetic widgets). Students acquire these and another technique from physiotherapist at the external workplaces. This course is evaluated at the end of the semester with help of questionnaire
Klíčová slova

Zpět

Patička