Přejít k obsahu


Středověké osídlení jižních Čech na základě palynologického průzkumu kulturní krajiny v okolí Kozího hrádku a zaniklé vesnice Prochod

Citace:
PETR, L., ČAPEK, L., MENŠÍK, P., HLOŽEK, J. Středověké osídlení jižních Čech na základě palynologického průzkumu kulturní krajiny v okolí Kozího hrádku a zaniklé vesnice Prochod. České Budějovice, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Libor Petr , Mgr. Ladislav Čapek , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Archeologický a environmentální výzkum zaniklých i existujících vodních ploch dochovaných do dnešní doby v lesním prostředí umožňuje rekonstruovat vývoj krajiny v období od vrcholného středověku až po současnost. Výzkumy KAR ZČU v Plzni byly v jihočeském regionu v minulých letech zaměřeny na prostor u Sezimova Ústí a na oblast Velechvínského polesí na Českobudějovicku. V prostoru zaniklého rybníka u Kozího hrádku a vodní nádrže u zaniklé vesnice Prochod byl odebrán pylový profil pro rekonstrukci změn prostředí v souvislosti se zánikem osídlení v okolí během středověku.
Klíčová slova

Zpět

Patička