Přejít k obsahu


Pohlavní dimorfismus profilu obličeje a jeho vliv na rozpoznání pohlaví a přisouzení atraktivity

Citace:
FRYČKOVÁ, J., BLAŽEK, V. Pohlavní dimorfismus profilu obličeje a jeho vliv na rozpoznání pohlaví a přisouzení atraktivity. Slovenská Antropológia, 2012, roč. 15, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1336-5827
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The sexual differences on the profile of face and their influence on the recognition of sex and on the attractivity
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Jana Fryčková , RNDr. Vladimír Blažek CSc.
Abstrakt CZ: Pohlavní dimorfismus v obličeji je zjevný, ale u profilu obličeje je málo znám, i přes zejvné výrazné individuální rysy. Výzkum ukázal existenci mezipohlavních rozdílů profilu obličeje (zvl. se projevuje v úhlech než u přímých rozměrů). Dále bylo zjištěno, že muži rozpoznávají pohlaví lépe u žen a naopak ženy u mužů. Femininní rysy v obličeji zvyšovaly atraktivitu jak u žen (dle očekávání), tak u mužů (což v hypotézách nebylo předpokládáno), a to ze strany obou pohlaví.
Abstrakt EN: Sexual dimorphism is seen in the human face as well. On the profile of face, there are some shapes wel recognitable in contrast to en-face look. Research has shown that sexual dimorphism of the profile of face exist between men and women. Diffrence between men and women exists in ranking of sex, too. Men better ranking women and women better ranking men. Feminine pictures of men and women had been ranking by male and female probands as more attractive.
Klíčová slova

Zpět

Patička