Přejít k obsahu


Rozhovor s RNDr. Vladimírem Blažkem, CSc.

Citace:
BRŮŽEK, J. Rozhovor s RNDr. Vladimírem Blažkem, CSc.. Acta Fakulty filozofické ZČU v Plzni, 2012, roč. 1, s. 190-199. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interview with Dr. Vladimír Blažek
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D.
Abstrakt CZ: V souvislosti s 60. narozeninam pracovníka KSA V.Blažka odpovídá na otázky kolegy J. Brůžka. Rozhovor probíhá na témata cílů a zaměření Oddělení biologické antropologie, významu biologické antropologie pro sociální a kulturní antropologii, dále je věnován otázce vztahu pohlaví a genderu, výběru partnera a jeho evolučních souvislostí, studiu obličeje apod.
Abstrakt EN: This conversation between collegues J. Brůžek and Vladimír Blažek is oriented on Department of biological anthropology, on relationship between biological and social and cultural anthropology, mate chice in evolutionary context, relation between sex and gender, studing of face.
Klíčová slova

Zpět

Patička