Přejít k obsahu


Modelling of Electric Power Networks with Renewable Energy Sources

Citace:
BUHAWA, Z., DVORSKÝ, E. Modelling of Electric Power Networks with Renewable Energy Sources. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 737-740. ISBN: 978-80-214-4514-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of Electric Power Networks with Renewable Energy Sources
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické v Brně
Autoři: Ing. Zaidan Mohamed Buhawa , Doc. Ing. Emil Dvorský CSc.
Abstrakt CZ: V řadě světových oblastí je velký potenciál pro využití domácích sítích k připojení systémů obnovitelných zdrojů energie s kapacitou tisíce MW. Optimální využití těchto zdrojů je spojení s tokem výkonů v sítích, do kterých jsou tyto přpojovány. Článek uvádí možnosti řešení v oblasti Libye při využití větrné energie.
Abstrakt EN: In many worlds regions there is a great potential for utilizing home grid connected renewable power generating systems, with capacities of MW thousands. The optimal utilization of these sources is connected with power flow possibilities of the home power network in which they have to be connected and interconnection border lines. There is necessary to respect the long distances among the electric power sources with great outputs and power consumption and distribution of the power sources as well. The article gives the solution possibilities for Libya region power network to incorporate capacity of north renewable wind in shore regions sources.
Klíčová slova

Zpět

Patička