Přejít k obsahu


O povaze vědy: Fenomenologie

Citace:
DEMJANČUK, N. O povaze vědy: Fenomenologie. 1. vyd. Praha : Epocha, 2011, 150 s. ISBN: 978-80-7425-127-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the Nature of Science: Phenomenology
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Epocha
Autoři: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk CSc.
Abstrakt CZ: Cílem knihy je ukázat fenomenologii jako významnou koncepci vědy a vědecké metodologie 20. století. Monografie představuje ideje a principy fenomenologie ve vazbě na rozmanité aspekty vědeckého života. V českém filozofickém kontextu poslouží jako úvod do studia fenomenologie jako součásti filosofie soudobé filosofie vědy.
Abstrakt EN: The aim of the book is to provide phenomenology as an important concept of science and scientific methodology of 20th century. The book presents the ideas of phenomenology, which directly relate to the diverse aspects of the scientific life. In the Czech philosophical context will serve as introduction to the study of phenomenology as a part of the philosophy of science.
Klíčová slova

Zpět

Patička