Přejít k obsahu


Římská antika ve studiích Miroslava Tyrše a Vojtěcha Birnbauma

Citace:
HEČKOVÁ, P. Římská antika ve studiích Miroslava Tyrše a Vojtěcha Birnbauma. In Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Praha: Nakladatelství Academia, 2012. s. 419-432. ISBN: 978-80-200-2032-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Roman Antiquity in the Studies of Miroslav Tyrš and Adalbert Birnbaum
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Academia
Autoři: Mgr. Petra Hečková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá méně známým aspektem odborného zájmu českých historiků umění Miroslava Tyrše a Vojtěcha Birnbauma o římské antické umění. Nejznámější uměnovědná studie M. Tyrše (Laokoon, dílo z doby římské, 1872) je interpretována jako pokus najít v umění římské antiky pozitivní rysy. Tyršovy soudy v mnohém korelují s vědeckými názory V. Birnbauma Ten obrátil pozornost k pozdějším vývojovým stádiím a architektuře pozdně římské Ravenny nejprve v disertační práci (Der altchristliche Kirchenbau, 1904), později i ve své známé knize Ravennská architektura. Její původ a vzory z roku 1916 a 1921.
Abstrakt EN: This paper deals with lesser-known aspect of the professional interests of Czech art historians Miroslav Tyrš and Adalbert Birnbaum in the art of Roman antiquity. The well-known study on Vatican group of Laocoön by Miroslav Tyrš (1872) is interpreted as an attempt to re-evaluate Roman art. His opinions are closely correlated with scientific view of younger Adalbert Birnbaum. He turned his attention to the architecture of late antiquity in Ravenna in his thesis on the Early Christian church building (1904) and later in his book on architecture of Ravenna (1916 and 1921).
Klíčová slova

Zpět

Patička