Přejít k obsahu


Power Flow Modelling in Electric Networks with Renewable Energy Sources in Large Areas

Citace:
BUHAWA, Z., DVORSKÝ, E. Power Flow Modelling in Electric Networks with Renewable Energy Sources in Large Areas. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference EEE 2012: Energy - Ecology - Economy. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-89402-49-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Power Flow Modelling in Electric Networks with Renewable Energy Sources in Large Areas
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology in Bratislava
Autoři: Ing. Zaidan Mohamed Buhawa , Doc. Ing. Emil Dvorský CSc.
Abstrakt CZ: Ve řadě světových oblastí je velký potenciál pro využití domácích sítích k připojení systémů obnovitelných zdrojů energie s kapacitou tisíce MW. Optimální využití těchto zdrojů je spojení s tokem výkonů v sítích, do kterých jsou tyto přpojovány. Článek uvádí možnosti řešení v oblasti Libye při využití větrné energie.
Abstrakt EN: In many worlds region there is a great potential for utilizing home grid connected renewable power generating systems, with capacities of MW thousands. The optimal utilization of these sources is connected with power flow possibilities of the power network in which they have to be connected. There is necessary to respect the long distances among the electric power sources with great outputs and power consumption and non even distribution of the power sources as well. The article gives the solution possibilities for Libya region under utilization of wind renewable sources in north in shore regions.
Klíčová slova

Zpět

Patička