Přejít k obsahu


Optimalizace redoxních procesů v přípravě budoucích učitelů chemie

Citace:
SVOBODOVÁ, M., RICHTR, V. Optimalizace redoxních procesů v přípravě budoucích učitelů chemie. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied : zborník z medzinárodnej konferencie. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. s. 221-225. ISBN: 978-80-8082-541-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of Redox Processes in Pregradual Education of Chemistry Teachers
Rok vydání: 2012
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Autoři: Markéta Svobodová , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá získáním a zpracováním ethanolického extraktu březové kůry a přípravou allobetulinu, který je následně oxidován. K vyhodnocování přípravy i přeměn allobetulinu je používána tenkovrstvá chromatografie.
Abstrakt EN: This article is concerned with optimalization of redox processes in preparation of allobetulone. There is a description of the process successive reactions. This process is started with an extraction of the birchen bark. The isolated betuline is devolved on the allobetulin-formate and the allobetulin-formate is devolved on the allobetuline. Allobetuline is oxidated with a different process into allobetulone.
Klíčová slova

Zpět

Patička