Přejít k obsahu


Ozonizátory a jejich testování

Citace:
VOJTAJOVÁ, M., RICHTR, V. Ozonizátory a jejich testování. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied . zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice 15.-17. október 2012. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. s. 212-216. ISBN: 978-80-8082-541-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ozonizers and their Testing
Rok vydání: 2012
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Autoři: Bc. Markéta Vojtajová , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá testováním a kalibrací různých typů ozonizačních trubic. Je použita metoda stanovení množství vzniklého ozonu jeho zaváděním do roztoku jodidu draselného a následnou titrací uvolněného jodu.
Abstrakt EN: This study is concerned with testing of various types of ozonization tubes by iodometric method. The attention is also paid to diverse working parameters of the used ozonizer.
Klíčová slova

Zpět

Patička