Přejít k obsahu


Římské cesty žáků Birnbaumovy školy

Citace:
HEČKOVÁ, P. Římské cesty žáků Birnbaumovy školy. Jihočeský sborník historický, 2012, roč. 81, č. supplementum 4, s. 327-342. ISSN: 0323-004X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Roman Voyages by Students of Birnbaum School
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Petra Hečková Ph.D.
Abstrakt CZ: Studijní cesty do Říma byly neodmyslitelnou součástí školení historiků umění nejméně od konce 19. století. Několik let (1904-1911) strávil v Římě také pozdější profesor pražské univerzity Vojtěch Birnbaum. Zkušenost z badatelských pobytů v Římě formovala ve 20. a 30. letech 20. století také některé jeho žáky, především ty, kteří svůj výzkum orientovali na barokní nebo antické umění. Studie se zaměřuje na tři z nich, klasickou archeoložku Růženu Vackovou (1900-1982), historika a teoretika architektury Oldřicha Stefana (1900 - 1969) a Vojtěcha Volavku (1899 - 1985), který se zabýval moderním uměním a barokním sochařstvím. Fragmenty korespondence v Birnbaumově pozůstalosti obsahují zajímavé odkazy a detailní informace o jejich stipendijních pobytech a zároveň jsou jedinečnou reflexí jejich individuálního i profesionálního růstu i svědectvím o vědeckém životě v Římě, nedávno založený Československý historický ústav nevyjímaje.
Abstrakt EN: Study tours to Rome have been an inseparable part of professional education of art historians at least since the end of the 19th century. Later professor od university in Prague, Adalbert Birnbaum spent some years in Rome (1904-1911). Experience of the scholarship in Rome formed a number of Birnbaum´s students during the 1920´s and the1930´s, especially those who concentrated on research on Baroque art and the art of Antiquity. The essay is devoted to three of those students, classical archeologist Růžena Vacková (1900-1982), historian and theoretic of architecture Oldřich Stefan (1900-1969) and Vojtěch Volavka (1899-1985) who was interested in modern art, Baroque sculpture. The fragments of correspondence in Birnbaum´s estate include a number of interesting references and more detailed information concerning the study tours. The letters are peculiar reflection of their individual and professional development and of the scientific life in Rome; the Czechoslovak Historical institute in Rome founded not a long time before is also mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička