Přejít k obsahu


Ozon, průřezové téma výuky přírodovědných disciplín

Citace:
RICHTR, V., KRAITR, M., ŠTROFOVÁ, J. Ozon, průřezové téma výuky přírodovědných disciplín. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied : zborník z medzinárodnej konferencie. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. s. 281-284. ISBN: 978-80-8082-541-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ozone - Interdisciplinary Topic of Natural Science Teaching
Rok vydání: 2012
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá výskytem ozonu v přírodě, jeho vlastnostmi a jeho vlivem na životní prostředí. Popsány jsou ozonizátory s důrazem na využití ve výuce chemie.
Abstrakt EN: This study represents the complex view of ozone as an important phenomenon of the present time. The article comprises the aspects pertaining to natural science (above all chemistry), ecology and economy.
Klíčová slova

Zpět

Patička