Přejít k obsahu


Africa Orientale Italiana: Myths and Dream of an Empire and Integrity

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Africa Orientale Italiana: Myths and Dream of an Empire and Integrity. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, roč. Neuveden, č. 1, s. 133-140. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Africa Orientale Italiana: Myths and Dream of an Empire and Integrity
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá italskými koloniálními mýty ve vztahu k integritě a velikosti impéria. Na straně druhé se též zabývá vlivem italského kolonialismu na lokální nacionalistická hnutí v Etiopii, která přispěla k politické nestabilitě v regionu.
Abstrakt EN: The study deals with Italian colonial myths in regard to the Integrity and Greatness of the Empire. On the other hand, it also considers the influence of the Italian colonialism on local nationalist movements in Ethiopia which contributed to the political instability of the region.
Klíčová slova

Zpět

Patička