Přejít k obsahu


Validation of Human Body Model VIRHUMAN and its implementation in Crash Scenarios

Citace:
MAŇAS, J., KOVÁŘ, L., PETŘÍK, J., ČECHOVÁ, H., ŠPIRK, S. Validation of Human Body Model VIRHUMAN and its implementation in Crash Scenarios. In Advances in Mechanisms Design. Dordrecht: Springer, 2012. s. 351-356. ISBN: 978-94-007-5124-8 , ISSN: 2211-0984
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Validation of Human Body Model VIRHUMAN and its implementation in Crash Scenarios
Rok vydání: 2012
Místo konání: Dordrecht
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Jaroslav Maňas , Ing. Luděk Kovář , Ing. Jan Petřík , Ing. Hana Čechová Ph.D. , Ing. Stanislav Špirk
Abstrakt CZ: Standardní přístup virtuálního navrhování v oblasti pasivní bezpečnosti dnes stojí na virtuálních modelech testovacích figurín. Ukazuje se, že se pozornost stále častěji obrací na simulace nestandardních situací a pro ty jsou vhodné virtuální modely člověka. VIRTHUMAN je model založený na MBS struktuře. Skládá se z tuhých segmentů reprezentujících jednotlivé části lidského těla, které jsou spojeny klouby. Model umožňuje vyhodnocení poranění podle standardních kritérií pro nárazové zkoušky. Výhoda modelu spočívá v jeho implementaci MBS přístupem, který umožňuje snadné pozicování modelu a vyznačuje se nízkou časovou náročností výpočtů. Model VIRTHUMAN je škálovatelný na základě antropometrické databáze měřených jedinců. Příspěvek dále uvádí dosud provedené validační testy a chování modelu během standardní nárazové zkoušky.
Abstrakt EN: Standard virtual prototyping approach of passive safety field is based on virtual models of dummies, but human body models become to be more and more important for specific crash scenarios. VIRTHUMAN is human body model based on MBS (Multi-Body Structure) approach. The model consists of movable rigid segments, which represent proper mass of each human part and enables to evaluate injury criteria describing safety risks during crash scenarios. There is evident advantage of the MBS approach in simple preparation of crash configuration – human body positioning, reasonable calculation times and mainly its applicability for robust designs development respecting variety of human population. The project VIRTHUMAN is directed on development of scaling technique enabling to generate human model based on the standard anthropometric inputs. The contribution describes status of the VIRTHUMAN model, procedures of its validation and results in standard crash scenarios.
Klíčová slova

Zpět

Patička