Přejít k obsahu


Speciální svařovací příložka CuCrZn

Citace:
ŘEHOŘ, J., SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Speciální svařovací příložka CuCrZn. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A special welding fishplate made from CuRrZn compound
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Díl vychází z požadavku na ochranu ploch svařovaných dílů. U kontaktní plochy příruby nesmí dojít ke kontaktu s odletujícími okujemi od svařování. Funkční vzorek rovněž musí zajistit rovnoměrný a dobrý odvod tepla z místa svařování. V neposlední řadě je nutné přesné ustavení navařované příruby vůči plášti. Tato funkce je zajištěna pomocí tvarového vybrání o potřebné přesnosti.
Abstrakt EN: The part comes out from a request for preserve of the welded parts surfaces. Flange’s contact surface could not be affected by welding scales. The functional prototype must also have good and balanced heat transfer from welding spot. At least, the welded flange must be correctly positioned to the coat. This function is secured by correctly shaped element.
Klíčová slova

Zpět

Patička