Přejít k obsahu


Speciální přípravek pro finalizaci koncovek výfukové soustavy

Citace:
ŘEHOŘ, J., SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Speciální přípravek pro finalizaci koncovek výfukové soustavy. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Special jig for finishing exhaust’s system endings
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek je přípravek sestavený z několika komponent. Cílem vzorku je ověření funkčnosti konstrukce přípravku a určení přibližné životnosti jeho kontaktně namáhaných dílů. Princip funkce přípravku spočívá ve změně průměru trubky, která slouží jako koncovka výfukové soustavy.
Abstrakt EN: The functional prototype is a jig assembled from several parts. The aim of the jig’s prototype is to verify jig’s functionality and design and to estimate lifetime of the parts. The jig serves for pipe’s diameter change and this pipe is used as ending of the exhaust system.
Klíčová slova

Zpět

Patička