Přejít k obsahu


Čtyř čelisťový přípravek pro zalisování tělesa katalyzátoru

Citace:
ŘEHOŘ, J., SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Čtyř čelisťový přípravek pro zalisování tělesa katalyzátoru. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A four-jaw jig for catalyst converter’s body driving in
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Základní funkcí přípravku je upnout díl při výrobě osazení. Osazení vzniká vsunutím trnu do upnuté trubky. Funkční vzorek slouží k doladění rozměrových a geometrických tolerancí, určení vhodných materiálů pro jednotlivé díly a rovněž i jako vzorek pro zkoušku funkčnosti a životnosti.
Abstrakt EN: The main function of the jig is to clamp the part when recessing. The recess is made by inserting a plug into the clamped pipe. The functional prototype serves for tuning up the geometrical tolerances, for determination of materials for each part and for test of lifetime.
Klíčová slova

Zpět

Patička