Přejít k obsahu


The Application of the MATLAB and COMSOL Programs for the Computation of a 3D Non-Stationary Electric Field

Citace:
HAMAR, R. The Application of the MATLAB and COMSOL Programs for the Computation of a 3D Non-Stationary Electric Field. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts III.. Praha : BEN - technická literatura, 2012, s. 8-16. ISBN: 978-80-7300-460-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Application of the MATLAB and COMSOL Programs for the Computation of a 3D Non-Stationary Electric Field
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: BEN - technická literatura
Autoři: Ing. Roman Hamar Ph.D.
Abstrakt CZ: Abstrakt: Výpočty 3D nestacionárních elektromagnetických polí popsanými diferenciálními rovnicemi hyperbolického typu jsou mnohem náročnější a žádanější než výpočty stacionárních elektromagnetických polí. Příspěvek popisuje aspekty výpočtu 3D nestacionárního neharmonického elektrického pole pomocí programů MATLAB a COMSOL. Z výpočtů pro ilustrativní příklad elektrické izolace namáhané pulsním napětím vyplynula nevhodnost použití programu MATLAB společně s metodou konečných diferencí. Velmi dobře se pro tento účel uplatnil program COMSOL s metodou konečných prvků.
Abstrakt EN: Computations of three-dimensional non-stationary electromagnetic fields described by differential equations of hyperbolic type are much more demanding and more required than computations of stationary electromagnetic fields. The objective of this paper is to describe the aspects of computing the 3D non-stationary inharmonious electric field by means of programs MATLAB and COMSOL. On the basis of the computations performed as an illustrative example of electrical insulation subjected to a pulse voltage, it is possible to regard the combination of MATLAB and the finite difference method as unsuitable for performing the 3D non-stationary electromagnetic fields computations. However, the results proved a good applicability of the COMSOL program together with the finite element method for the purpose mentioned above.
Klíčová slova

Zpět

Patička