Přejít k obsahu


Dějepisný kemp 2012. Cesty do minulosti západních Čech.

Citace:
VÝCHODSKÁ, H. Dějepisný kemp 2012. Cesty do minulosti západních Čech.. In Odborný společenskovědní kemp : sborník : 20. - 24. srpna 2012. Plzeň: 2012. s. 3-12.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Autoři: PaedDr. Helena Východská
Abstrakt CZ: Článek se zabývá regionálními dějinami západních Čech. Poskytuje návod na organizaci a vedení historicky hodnotných exkurzí. Výsledkem by měla být řada programů a také konkrétní návrhy na didaktické aktivity na historicky významných místech.
Abstrakt EN: The topic of a part is regional history of western Bohemia. The part provides guidance on the organization and management of historically valuable excursions. The result should be a series of programs, and specific suggestions for teaching activities at historically significant locations.
Klíčová slova

Zpět

Patička