Přejít k obsahu


Burials and Graphs: Relational Approach to Mortuary Analysis

Citace:
SOSNA, D., GALETA, P., ŠMEJDA, L., SLÁDEK, V., BRŮŽEK, J. Burials and Graphs: Relational Approach to Mortuary Analysis. SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW, 2013, roč. 31, č. 1, s. 56-70. ISSN: 0894-4393
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Burials and Graphs: Relational Approach to Mortuary Analysis
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Daniel Sosna Ph.D. , Mgr. Patrik Galeta Ph.D. , PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D. , Mgr. Vladimír Sládek Ph.D. , Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek ukazuje analytický potenciál teorie grafů k pochopení pohřebních zvyklostí minulých společností. Využili jsme software pro analýzu sociálních sítí PAJEK, se kterým jsme analyzovali 72 pohřbů z lokality Rebešovice ze starší doby bronzové. Zhodnocení výsledků nám umožnilo navrhnout nový model prostorové organizace pohřebiště. Nakonec diskutujeme výhody a nevýhody počítačového modelování matic a grafů v pohřebních studiích v kontextu dalších analytických nástrojů pro zkoumání vnitřní variability pohřebišť.
Abstrakt EN: This article demonstrates the analytical potential of graph theory for understanding mortuary practices in past societies. We take advantage of social network analysis software PAJEK to model relationships among 72 Early Bronze Age burials from the Rebesovice cemetery. We formulate a new model of spatial organization of the cemetery. Finally, the potential of computer-aided modeling of matrices and graphs is discussed in context of other analytical techniques used for the investigation of intracemetery mortuary variability.
Klíčová slova

Zpět

Patička