Přejít k obsahu


FVP Base - software pro evidenci výkonových a kvalitativních charakteristik solárních panelů

Citace:
KOHLSCHÜTTER, T., ŠVANTNER, M. FVP Base - software pro evidenci výkonových a kvalitativních charakteristik solárních panelů. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: FVP Base - software for the evidence of the performance and quality characteristics of the solar panels
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kohlschütter , Ing. Michal Švantner Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento software slouží k přesné identifikaci, záznamu historie a uchování výsledků výkonových testů solárních panelů. Jedná se o serverovou (web-based) aplikaci, která umožňuje efektivní kooperaci a sdílení na pracovišti nebo na několika pracovištích. Software je koncipován tak, aby načetl seznam produktů po celých sériích. Každý vzorek ze série dostane při svém prvním založení jednoznačné identifikační číslo, které jej bude provázet po celou dobu jeho existence. Toto číslo bude uloženo v serverové databázi spolu s dalšími údaji, které souvisí s produktem. Ke každému produktu je tak zároveň uváděna jeho historie, vlastnosti, výsledky testování a další údaje, včetně příloh a výsledkových souborů. V prostředí programu je pak možné zejména vyhledávání podle různých parametrů, třídění a tvorba tiskových nebo datových výpisů.
Abstrakt EN: This software serves for the exact identification, history recording and test results recording of photovolatic (solar) panels. It is a server (web-based) application, which enables an efficient cooperation and data sharing in a workplace or between workplaces. The software loads series of solar panels in a specific data structure instead of individual panels. Each panel gets a unique identification number at its firs loading, which will identify it throughout its existence. This number will be stored in the server database together with other data related to the product. The product history, its properties, its testing results and other data, including attachments and results files will be associated with each product. The software user interface allows product searching, sorting and creation of data or print listing.
Klíčová slova

Zpět

Patička