Přejít k obsahu


NONVIB_VIEW- Software pro zpracování a vykreslení výsledků analýzy nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaného disku

Citace:
VOLDŘICH, J., DUPAL, J. NONVIB_VIEW- Software pro zpracování a vykreslení výsledků analýzy nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaného disku. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: NONVIB_VIEW- Postprocessing for results of the analysis of nonlinear multiharmonic vibrations of bladed disks
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Josef Voldřich CSc. , Prof. Dr. Ing. Jan Dupal ,
Abstrakt CZ: Tento software vytvořený pomocí MATLAB umožňuje zpracovávat a vizualizovat výsledky analýzy nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaných disků s třecími vazbami, které jsou získány vyvíjeným programem NONVIB_V1. Software NONVIB_VIEW je proto jeho postprocessingem. Umožňuje rovněž ?monitorování? probíhajícího výpočtu (prováděného programem NONVIB_V1).
Abstrakt EN: The software created by MATLAB allows processing and results visualization for the analysis of multiharmonic vibrations of bladed disks with friction contacts which are obtained by software NONVIB_V1. That is, the NONVIB_VIEW is its postprocessing. It also enables ?monitoring? runnig computation (executed by the software NONVIB_V1).
Klíčová slova

Zpět

Patička