Přejít k obsahu


DCRYSTALLITE

Citace:
ŠUTTA, P., OČENÁŠEK, J. DCRYSTALLITE. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DCRYSTALLITE
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Jan Očenášek Ph.D.
Abstrakt CZ: Softwarový nástroj DCrystallite slouží k určení velikosti koherentně difraktujících domén a mikrodeformace analýzou rozšíření profilu difrakčních čar. Software byl vytvořen v interaktivním programovém prostředí MATLAB, který je označován jako programovací jazyk čtvrté generace.
Abstrakt EN: Sotware DCrystallite was developed to identify coherent difraciont domains size and microdeformations by means of the diffraction profiles analysis. This sofrware tool was programed in a numerical computing environment and fourth-generation programming language MATLAB.
Klíčová slova

Zpět

Patička