Přejít k obsahu


The age at death assessment in a multi-ethnic sample of pelvic bones using nature-inspired data mining methods

Citace:
BUK, Z., KORDIK, P., BRŮŽEK, J., SCHMITT, A., SNOREK, M. The age at death assessment in a multi-ethnic sample of pelvic bones using nature-inspired data mining methods. Forensic Science International, 2012, roč. 220, č. 1-3, s. 294.e1-294.e9. ISSN: 0379-0738
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The age at death assessment in a multi-ethnic sample of pelvic bones using nature-inspired data mining methods
Rok vydání: 2012
Autoři: Zdenek Buk , Pavel Kordik , Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D. , Aurore Schmitt , Miroslav Snorek
Abstrakt CZ: Současné práce ukázaly, že metody odhadu věku jsou populačně specifické. Autoři analyzovali senescenční změny na sponě stydké a povrchu kostí pánve. Studie potvrzuje populační specifičnost metod a to, že proměnná "pohlaví" není důležitá pro věkovou klasifikaci.
Abstrakt EN: Recently published studies showed that age assessment methods are population specific. Athors analyse the senescence changes in pubic symphysis and sacro-pelvic surface of a pelvic bone using data mining methods. The study confirms that population specificity of the methods exists and the variable "sex" is not important in age classification.
Klíčová slova

Zpět

Patička