Přejít k obsahu


Konduktivní proudy v trakčním pohonu - analýza a shrnutí hlavních poznatků

Citace:
JANDA, M. Konduktivní proudy v trakčním pohonu - analýza a shrnutí hlavních poznatků. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. 11 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conductive currents in traction drive - analysis and summary
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem zprávy je shrnutí poznatků získaných dosavadním zkoumáním problematiky tzv. konduktivních proudů na KEV/ZČU, tedyzejménaznámých souvislostí mezi spektrem proudu odebíraného pohonem z troleje/koleje a stavu pohonu, jeho parametrech, způsobu řízení. Dále je zde uveden stručnýpřehled stavu poznání ve světě, v závěru jsou pak navrženy perspektivní směry pro další zkoumání.
Abstrakt EN: The report is a summary of knowledge gained by examination of the issue of the so-called conductive currents at Department of Electromechanics and Power Electronics, namely the known relationship between current spectrum consumed by power from the trolley / track and drive state, its parameters and control algorithm. Then there is a brief overview of the state of knowledge in the world, in the conclusion are designed promising directions for further exploration.
Klíčová slova

Zpět

Patička