Přejít k obsahu


Ověřená technologie laserového kalení ČEPU ZÁVĚSU s označením DO557223

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení ČEPU ZÁVĚSU s označením DO557223. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verified technology for laser quenching of PIVOT no. DO557223
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu ČEPU ZÁVĚSU s označením DO557223 z oceli ČSN 15142. Tento ČEP slouží jako součást pohybového mechanismu nákladního automobilu. Navržená technologie zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypu součásti. Po změření mechanických vlastností zpracovaného povrchu byly s prototypem provedeny aplikační zkoušky v provozu. Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.
Abstrakt EN: The new technology of laser surface processing of PIVOT no. DO557223 made from steel ČSN 15142. The PIVOT is used as a part of automotive truck mechanism. The proposed technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the prototype of the workpiece. After the measurement of mechanical properties of the treated surface an application test of the prototype has been conducted in operation. Further the technology has been released into serial production.
Klíčová slova

Zpět

Patička