Přejít k obsahu


Stabilita trakčního pohonu - analýza a shrnutí hlavních poznatků

Citace:
JANDA, M. Stabilita trakčního pohonu - analýza a shrnutí hlavních poznatků. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. 11 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stability of traction drive - analysis and summary
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve zprávě jsou sepsány dosavadní zkušenosti na KEV/ZČU v oblasti odolnosti trakčního pohonu vůči buzeným kmitům v závislosti na druhu pohonu a způsobu jeho řízení. Dále je zde uveden stručný přehled stavu poznání ve světě, v závěru jsou pak navrženy perspektivní směry pro další zkoumání.
Abstrakt EN: The report is a summary of knowledge gained by examination of the issue of the stability of traction drive at Department of Electromechanics and Power Electronics, namely the known relationship between resistance of traction drive to excited oscillations, the drive type and its control algorithm type. Then there is a brief overview of the state of knowledge in the world, in the conclusion are designed promising directions for further exploration.
Klíčová slova

Zpět

Patička