Přejít k obsahu


Ověřená technologie výroby čepu s označením 7S31904117

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Ověřená technologie výroby čepu s označením 7S31904117. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verified technology for manufacturing of pivot no. 7S31904117
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nový výrobní postup pro sériovou výrobu čepu s označením 7S31904117 z oceli ČSN 14109 využívající laserové zpracování povrchu. Tato strojní součást slouží jako část pohybového mechanismu obráběcích strojů. Výrobní postup zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypu součásti. Po změření mechanických vlastností byly s prototypem provedeny aplikační zkoušky v provozu. Následně byla technologie uvolněna a probíhá sériová výroba.
Abstrakt EN: The new manufacturing technology for serial production of pivot no. 7S31904117 made of steel ČSN 14109 using laser surface processing. This machine component is used as a part of machine tool mechanism. The manufacturing technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the prototype of the workpiece. After the measurement of mechanical properties an application test of the prototype has been conducted in operation. Further the technology has been released and serial production is conducted.
Klíčová slova

Zpět

Patička