Přejít k obsahu


Technologie laserového svařování klíče s dálkovým ovládáním se spodním kontejnerem

Citace:
MARTAN, J., KUČERA, M., ŠROUB, J., HONNER, M. Technologie laserového svařování klíče s dálkovým ovládáním se spodním kontejnerem. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of laser welding for key with remote control with lower container
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Jan Šroub Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nový výrobní postup laserového svařování, který byl vyvinut pro výrobu klíče s dálkovým ovládáním. Jedná se o výrobní postup laserového kvazisimultánního svařování v uspořádání se spodním kontejnerem. Technologie využívá k ohřevu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou, přítlak je definován přítlačnou maskou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících časoprostorové lokální rozložení přítlaku a ohřevu. Výrobní postup svařování byl ověřen vyrobením prototypu svařence, jehož vlastnosti byly laboratorně testovány. Následovala výroba série kusů, která byla na základě objednávky předána zákazníkovi
Abstrakt EN: The description of the new laser procedure of the welding, which was developed for the manufacturing of the key with remote control. It is a manufacturing procedure of laser quasi simultaneous welding in setup with the bottom container. The technology utilizes the fiber laser for heating, the deflection of the laser beam is ensured by the scanning head, the clamping is defined by the clamping mask. The technological procedure includes the optimal settings of the process parameters, which define the local time and space distribution of the clamping and heating. The technological procedure of the welding was verified by manufacturing of the prototype of the weldment, whose properties were tested in laboratory. Then followed the manufacturing of the series of pieces, that was transmitted to the customer on the basis of the order.
Klíčová slova

Zpět

Patička