Přejít k obsahu


Termovizí kontrolovaná technologie laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT

Citace:
KUČERA, M., MARTAN, J., ŠROUB, J., HONNER, M. Termovizí kontrolovaná technologie laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of thermography inspected transmission laser quasisimultaneous welding of plastic cover of automobile lock - part ZVD Deckel ZV Gehäuse and EKT
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kučera , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Jan Šroub Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o advanced laserovou technologii pro kvazisimultánní transmisní svařování plastového krytu automobilového zámku (díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT), která využívá online termovizní kontrolu procesu svařování. Technologie využívá termovizní kamerový systém, který monitoruje činnost dvojice vláknových laserů s vychylováním laserového svazku pomocí skenovacích hlav sladěnou s pneumatickým přítlačným systémem. Výrobní postup zahrnuje stanovení optimální teplotní křivky a definici rozhodovacího pásu ok svarů. Výrobní postup svařování s termovizní kontrolou byl ověřen (ok svar, nevytvořený svar, přepálený povrch) výrobou řady prototypů svařenců zámků před začleněním nového stroje do výrobní linky pro hromadnou výrobu. Výsledek byl předán zákazníkovi prostřednictvím objednávky.
Abstrakt EN: An advanced technology of laser plastics welding is described. It is a transmission laser quasisimultaneous welding technology combined with online thermography inspection of the welding process. The processed part is a plastic cover of automobile lock (part ZVD Deckel ZV Gehäuse and EKT). The technology uses a thermography camera system which monitors operation of two fibre lasers with scanning heads for laser beam positioning coordinated with a pneumatic clamping system. The technological procedure of welding with thermography inspection was validated (ok weld, not produced weld, burned surface) by production of a number of prototypes of welded locks before putting the machine into the production line for mass production. The result was transferred to the customer by a purchase order.
Klíčová slova

Zpět

Patička