Přejít k obsahu


Technologie transmisního laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT - M3

Citace:
MARTAN, J., KUČERA, M., ŠROUB, J., HONNER, M. Technologie transmisního laserového kvazisimultánního svařování plastového krytu automobilového zámku - díl ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT - M3. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of transmission laser quasisimultaneous welding of plastic cover of automobile lock - part ZVD Deckel ZV Gehäuse and EKT - M3
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Jan Šroub Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o laserovou technologii pro kvazisimultánní transmisní svařování dílu ZVD Deckel ZV Gehäuse a EKT - M3 z materiálu PBT GF30%. Technologie využívá dvojice vláknových laserů, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovacími hlavami. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících časoprostorové lokální rozložení přítlaku a ohřevu. Výrobní postup svařování byl ověřen (kvalita svaru, rychlost svařování, opakovatelnost, zmetkovitost) výrobou řady prototypů svařenců zámků před začleněním nového stroje do výrobní linky pro hromadnou výrobu. Výsledek byl před uvedením svařovacího stroje v montážní lince do plného provozu poloprovozně ověřen a předán zákazníkovi prostřednictvím objednávky.
Abstrakt EN: The laser technology for quasisimultaneous transmission welding of part ZVD Deckel ZV Gehäuse and EKT - M3 from the material PBT GF30% is described. The technology uses two fibre lasers, positioning of laser beams is done by two scanning heads. The technological procedure contains setting of optimal process parameters. These parameters define local distribution of clamping pressure and heating in time and space. The technological procedure vas verified (weld quality, welding speed, repeatability, scrap) by production of a number of prototypes of welded locks before putting the machine into the production line for mass production. The result was pilot tested in production line before switching it to full production. The result was transferred to the customer by a purchase order.
Klíčová slova

Zpět

Patička