Přejít k obsahu


Odborný společenskovědní kemp. Dějepis

Citace:
VÝCHODSKÁ, H. Odborný společenskovědní kemp. Dějepis. In Odborný společenskovědní kemp : sborník : 22. - 26. srpna 2011. Plzeň: neuveden, 2011. s. 16-23.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: neuveden
Autoři: PaedDr. Helena Východská
Abstrakt CZ: Dějepisný kemp 2011 navazoval svým pojetím, obsahem i hlavním cílem na program, který absolvovali talenovaní žáci v předcházejícím roce. Stěžejním námětem článku se staly celodenní exkurze, které měly představit a přesvědčivě prezentovat význam a mnohostranná specifika Plzně a Plzeňského kraje. Článek uvádí řadu významných, zajímavých a také atraktivních kulturně historických a technických památek, které autorka vybrala mimo jiné i s ohledem na vhodné propojení školního předmětu dějepis s dalšími okruhy vzdělávání na základních a středních školách.
Abstrakt EN: Historiographical camp in 2011 was followed by its concept, content and the main objective of the program that talenovaní students graduated in the previous year. The central theme of the article became full-day excursion, which should present a convincing presentation and multilateral importance specifics of Pilsen and the Pilsen Region. Article presents a number of important, interesting and attractive cultural, historical and technical monuments, which the author has selected inter alia, with regard to the appropriate school subject history links with other areas of education at primary and secondary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička