Přejít k obsahu


Microstructure of X210Cr12 steel after the forming in semi-solid state visualized by very low energy SEM in ultra high vacuum

Citace:
MIKMEKOVÁ, Š., MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., AIŠMAN, D., MÜLLEROVÁ, I., FRANK, L. Microstructure of X210Cr12 steel after the forming in semi-solid state visualized by very low energy SEM in ultra high vacuum. Applied Surface Science, 2013, roč. 275, č. Neuveden, s. 403-408. ISSN: 0169-4332
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure of X210Cr12 steel after the forming in semi-solid state visualized by very low energy SEM in ultra high vacuum
Rok vydání: 2013
Autoři: Šárka Mikmeková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. David Aišman , Ing. Ilona Müllerová DrSc. , RNDr. Luděk Frank DrSc.
Abstrakt CZ: Pokrok v materiálových vědách je neoodělitelně spojen s vývojem nových analytických metod, které umožnují pozorovat mikrostruktury s velkým rozlišením. Cíl současného výzkumu je ukázat, že nízkoenergetická skenovací elektronová mikroskopie (SLEEM) má výrazný vliv na pochopení a popis struktury po zpracování v semi-solid stavu. Tento článek se zabývá aplikaci nízkoenergiové rastrovací elektronová mikroskopie ve vysokém vakuu při studiu mikrostruktury oceli X210Cr12 po zpracování v semi-solid stavu a současně i po žíhání deformovaného metastabilního austenitu. Bylo zjištěno, že kontrast mezi odlišně orientovanými zrny v polykrystalickém materiálů je velmi citlivý na parametry, jako jsou energie primárního svazku, pracovní vzdálenost a detekce velkého úhelu odražených elektronů.
Abstrakt EN: Progress in materials science is inseparably connected with development of new analytical methods which make possible to observe the materials microstructure with high sensitivity. The aim of the present study is shown that scanning low energy electron microscopy (SLEEM) has a significant impact in advance of a fundamental understanding of the evolution of microstructure upon semi-solid processing. This paper deals with the application of the ultra high vacuum scanning low energy electron microscopy (UHV SLEEM) to the study of microstructure of X210Cr12 steel after the formation in semi-solid state and the study of the annealing of deformed metastable austenite. Examples from these specimens show that the contrast between differently oriented grains in polycrystalline materials is very sensitive to the parameters such as energy of the primary beam, working distance and detection of high angle backscattered electrons.
Klíčová slova

Zpět

Patička