Přejít k obsahu


Receptura a granulometrické složení částicového kompozitu u systému LD85 s maximální velikostí zrna 1mm.

Citace:
KOVÁŘÍK, T., KADLEC, J. Receptura a granulometrické složení částicového kompozitu u systému LD85 s maximální velikostí zrna 1mm.. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The prescription and aggregate gradation of granular composite based on system LD85 with maximum grain size 1mm.
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Jaroslav Kadlec
Abstrakt CZ: Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), LD85. Tato pucolánově aktivní látka byla využita k přípravě geopolymerní matrice v silně alkalickém prostředí technologií míchání a volného lití na vibrační desce. Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře, včetně granulometrického složení plniva. Navrhovaný výrobní postup zaručuje nejenom optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.
Abstrakt EN: Research and development was focused on optimalization of manufacturing technology of granular composite based on commercial product of ČLUZ a.s., LD85. The puzzolana active material was used for preparation of geopolymeric matrix in high-alkaline medium by mixing and casting on vibrating slab.The crucial benefit of proposed technological procedure is fixed and verified prescription including aggregate gradation description. Suggested procedure warranted optimal distribution of granular filler and guaranteed unified mechanical characteristics of final product.
Klíčová slova

Zpět

Patička