Přejít k obsahu


Receptura a granulometrické složení částicového kompozitu u systému L160

Citace:
KOVÁŘÍK, T., KADLEC, J. Receptura a granulometrické složení částicového kompozitu u systému L160. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The prescription and aggregate gradation of granular composite based on system L160
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Jaroslav Kadlec
Abstrakt CZ: Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na optimalizaci technologie přípravy částicového kompozitu na bázi komerčně dostupného produktu společnosti České lupkové závody a.s. (dále jen ČLUZ), BAUCIS L160. Tato pucolánově aktivní látka byla využita k přípravě geopolymerní matrice v silně alkalickém prostředí technologií míchání a volného lití na vibrační desce.Přínos technologie je shledáván zejména ve stanovené a ověřené receptuře, včetně granulometrického složení plniva. Navrhovaný výrobní postup zaručuje nejenom optimální distribuci plniva v geopolymerní matrici, ale zároveň přináší unifikované hodnoty mechanických charakteristik u finálního produktu.
Abstrakt EN: Research and development was focused on optimalization of manufacturing technology of granular composite based on commercial product of ČLUZ a.s., BAUCIS L160. The puzzolana active material was used for preparation of geopolymeric matrix in high-alkaline medium by mixing and casting on vibrating slab. The crucial benefit of proposed technological procedure is fixed and verified prescription including aggregate gradation description. Suggested procedure warranted optimal distribution of granular filler and guaranteed unified mechanical characteristics of final product.
Klíčová slova

Zpět

Patička