Přejít k obsahu


Nový odborný časopis v západních Čechách - MEMO, časopis pro orální historii

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Nový odborný časopis v západních Čechách - MEMO, časopis pro orální historii. Minulostí západočeského kraje, 2011, roč. 46, č. 2011, s. 528-529. ISSN: 0544-3830
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New journal in Western Bohemia - MEMO, a magazine for oral history
Rok vydání: 2011
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je recenzní anoncí o novém odborném časopisu pro orální historii MEMO, který vydává Středisko orální historie SOHI při katedře historie FPE ZČU v Plzni. Vzhledem k médiu, kde je recenze uveřejněna je zajištěno obeznámení s časopisem a jeho obsahem v široké odborné veřejnosti v regionu.
Abstrakt EN: This paper is reviewing announcements of new professional journal for oral history MEMO, which publishes the Centre for Oral History Sohi FPE Department of History University of West Bohemia in Pilsen. Due to the medium where the review is published to ensure familiarity with the magazine and its content in the wider public in the region.
Klíčová slova

Zpět

Patička