Přejít k obsahu


Jak představit edici Historikem ve dvacátém století?

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Jak představit edici Historikem ve dvacátém století?. Minulostí západočeského kraje, 2010, roč. 45, č. 2010, s. 465-467. ISSN: 0544-3830
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How to introduce edition Historians in the twentieth century
Rok vydání: 2010
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze je v podstatě anoncí nové ediční řady z dějin historiografie. Edici připravuje a rediguje katedra historie FPE ZČU. Edice přináší biografie a přehledy díla významných i méně významných historiků dvacátého století, pojítkem jsou pohnuté životní a profesní osudy, které dvacáté století i nelektuálů často uchystalo.
Abstrakt EN: Review is basically announcements new book series from the history of historiography. Edition prepares and edits History Department FPE UWB. Edition brings biographies and overviews of the work of major and minor historians of the twentieth century, the link eventful life and career fates that twentieth century intellectuals often prepared.
Klíčová slova

Zpět

Patička