Přejít k obsahu


Hluk trakčního pohonu - analýza a shrnutí hlavních poznatků

Citace:
JANDA, M. Hluk trakčního pohonu - analýza a shrnutí hlavních poznatků. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. 12 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Noise of traction drive - analysis and summary
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva shrnuje doposud získané poznatky na KEV/ZČU se snižováním hluku pohonu pomocí úprav modulačního algoritmu. Dále je zde uveden stručný přehled stavu poznání ve světě, v závěru jsou pak navrženy perspektivní směry pro další zkoumání.
Abstrakt EN: The report is a summary of knowledge gained by examination of the issue of traction drive noise at Department of Electromechanics and Power Electronics, namely the modulation algorithms modifications. Then there is a brief overview of the state of knowledge in the world, in the conclusion are designed promising directions for further exploration.
Klíčová slova

Zpět

Patička