Přejít k obsahu


K některým problémům využití orální historie ve výuce dějepisu

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. K některým problémům využití orální historie ve výuce dějepisu. Memo, 2012, roč. 2, č. 2, s. 45-54. ISSN: 1804-753X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some Problems With Using Oral History Methods in Teaching History
Rok vydání: 2012
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento dokument se zabývá etickými aspekty orální historie jako metody vyučování školního dějepisu. Autorka vychází ze svých zkušeností a zkušeností týmu spolupracovníků z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zkušenosti jsou spojeny zejména s výukou moderních dějin, historii socialismu v někdejším Československu a historii druhé světové války. Autorka také uvádí několik tipů, jak zvládat etické problémy výuky moderních dějin metodou orální historie ve školní praxi.
Abstrakt EN: This paper deals with the ethical aspects of oral history methods in teaching school. The author based on his experience and knowledge of the team of colleagues from the Center for Oral History, Department of History, University of the West points out some of the difficulties of implementing teaching methods. The experience is mainly linked to the teaching of modern history, the history of socialism in the former Czechoslovakia and the history of World War II. The author also gives some tips on how ethical controversies in the use of oral history in the schools face.
Klíčová slova

Zpět

Patička