Přejít k obsahu


ŘEHÁČEK, Karel. Plzeň v národním shromáždění v letech 1918-1939: Portréty plzeňských poslanců a senátorů

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. ŘEHÁČEK, Karel. Plzeň v národním shromáždění v letech 1918-1939: Portréty plzeňských poslanců a senátorů. Memo, 2012, roč. 2, č. 2, s. 89-90. ISSN: 1804-753X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Řeháček, Karel. Plzeň in the National Assembly in the years 1918-1939: Portraits of Pilsen deputies and senators.
Rok vydání: 2012
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze o další z řady publikací zkušeného západočeského historika, jež se věnuje tématu, jež doslova volá po novém zpracování současnou ideově nezatíženou historiografií, tedy moderním dějinám Plzně, respektive kapitolám z moderních dějin Plzně. Portréty poslanců NS a senátorů za plzeňskou župu zasazené do erudovaně vylíčených dobových a regionálních souvislostí mají kromě toho i zajímavé vyznění aktuální. Čtenář se těžko ubrání srovnání se současnou politickou scénou. Přidáme-li k tomu fakt, že publikace je napsána svižným, čtivým stylem, jak jsme již u Řeháčka zvyklí, nezbývá než konstatovat, že zájemci o regionální historii i dějiny první republiky obecně mají k dispozici další kvalitní dílo.
Abstrakt EN: Reviews of another in a series of publications of an experienced West Bohemian historian, which is devoted to the topic, which literally calls for a new processing ideologically burdened contemporary historiography, a modern history of Pilsen, or chapters of modern history Pilsen. Portraits NS deputies and senators nestled in Pilsen County Council knowledgeable portrayed historical and regional contexts have besides an interesting tone to date. The reader is hard to defend compared to the current political scene. If we add to this the fact that the book is written in a brisk, readable style, as we have at Rehacek used, one must consider that those interested in regional history and the history of the First Republic in general have a more quality work.
Klíčová slova

Zpět

Patička