Přejít k obsahu


Funkční vzorek topného boxu pro testování fotovoltaických panelů

Citace:
VESELÝ, Z., ŠVANTNER, M., KLEPÁČEK, J. Funkční vzorek topného boxu pro testování fotovoltaických panelů. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of heating box for testing of photovoltaic modules
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek laboratorního zařízení, které slouží k provádění vysokoteplotních zkoušek fotovoltaických panelů. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/255. Zařízení tvoří topný box o vnitřních rozměrech vhodných pro vložení testovaných fotovoltaických panelů. Konstrukce boxu je navržena a vyrobena tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné prohřátí fv panelu na teplotu vyšší než 80 °C. Strukturu boxu tvoří nosná konstrukce, tepelně izolační vrstvy a systém plošného elektrického odporového topení. Součástí boxu je i měřicí systém, který monitoruje pomocí termočlánků vnitřní teplotu.
Abstrakt EN: The function sample of laboratory instrument is capable to perform high-temperature testing of photovoltaic modules. The function sample has been developed in the framework of FR-TI1/255 project. The instrument forms a heating box with internal dimensions suitable for placing of tested photovoltaic modules. The box construction is designed and manufactured in order to ensure homogeneous heating of photovoltaic modules to temperature higher than +80 °C. Structure of the box is composed by supporting structure, thermal insulation layers and system of plane electric-resistance heating. Part of the box there is a measuring system monitoring the internal temperature by thermocouples
Klíčová slova

Zpět

Patička