Přejít k obsahu


Funkční vzorek mrazicího boxu pro testování fotovoltaických panelů

Citace:
VESELÝ, Z., KLEPÁČEK, J. Funkční vzorek mrazicího boxu pro testování fotovoltaických panelů. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of freezing box for testing of photovoltaic modules
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek laboratorního zařízení, které slouží k provádění nízko-teplotních zkoušek fotovoltaických panelů. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/255. Zařízení tvoří mrazicí box o vnitřních rozměrech vhodných pro vložení testovaných fotovoltaických panelů. Konstrukce boxu je navržena a vyrobena tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné zchlazení fv panelu na teplotu nižší než -30 °C. Strukturu boxu tvoří nosná konstrukce, tepelně izolační vrstvy a zásobníky pro suchý led, který je chladicím médiem. Součástí boxu je i měřicí systém, který monitoruje pomocí termočlánků vnitřní teplotu.
Abstrakt EN: The function sample of laboratory instrument is capable to perform low-temperature testing of photovoltaic modules. The function sample has been developed in the framework of FR-TI1/255 project. The instrument forms a freezing box with internal dimensions suitable for placing of tested photovoltaic modules. The box construction is designed and manufactured in order to ensure homogeneous cooling of photovoltaic modules to temperature lower than -30 °C. Structure of the box is composed by supporting structure, thermal insulation layers and containers for dry ice, used as cooling medium. Part of the box there is a measuring system monitoring the internal temperature by thermocouples
Klíčová slova

Zpět

Patička